Hopp til hovedinnhold

Elevtenesta ved skulen

Bilde fra fellesområdet

Elevtenesta på Tertnes vgs. gir rettleiing og hjelp for elevar som har faglege utfordringar eller treng hjelp med fag- og utdanningsval.

Elevtenesta jobber i tillegg aktivt ilag med elevrådet for at skulemiljøet skal vere godt for alle på skulen. Elevtenesta har open dør og har som regel tid til å prate med deg. Stikk innom oss i 3.etasje eller kontakt oss på Itslearning, VIS eller sms.

Avdelingsleiar for Elevtenesta

Anne Berit sine ansvarsområde er:

 • Elevrådsarbeid
 • Kontaktperson for russen
 • Aktivitetar og tiltak som bidreg til å utvikle eit godt psykososialt skolemiljø
 • Spesialundervisning og pedagogisk tilrettelegging
 • Førebygging og oppfølging av mobbing
 • Rusførebygging

Anne Berit Amdal Roksvåg

avdelingsleiar
Anne Berit A. Roksvåg.jpg

 

 

Rådgjevar yrkes og karriererettleiing

Terje kan hjelpe deg med

 • Fagval
 • Utveksling
 • Søknad om skuleplass
 • Høgare utdanning
 • Stipend og lån
 • Karriererettleiing

Terje Eiliv Skaar

undervisningsstilling

 

 

 

Sosialpedagogisk rådgjevarar

Charlotte og Kristine kan gje deg hjelp og støtte i samband med:

 • Personlege eller sosiale problem som har betydning for skulekvardagen
 • Fråvær
 • Pedagogisk og praktisk tilretteleiing
 • Bekymringar kring skulegongen
 • Kontakt med samtalepersonar og hjelpeinstansar utanfor skolen

Charlotte Castadot

undervisningsstilling

Kristine Steiro

undervisningsstilling

 

 

Miljøfagarbeidarar

Wenche og Hege har som hovedoppgåve at du skal oppleve eit trygt og godt skolemiljø på Tertnes. Du finn dei rundt omkring i skulen sine fellesområde.
Dei hjelper med:

 • Miljøaktivitetar
 • Skolefrukost
 • Kantinetenesta
 • Praktisk tilrettelegging
 • Individuelle samtalar