Hopp til hovedinnhold

Studiespesialisering med toppidrett

_MG_7400.jpg

Studiespesialisering med toppidrett er eit tilbod for deg som ønskjer å satse for fullt på idretten din og samstundes ta ei utdanning. Målet er å legge til rette for prestasjonar på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Dette utdanningstilbodet er eit samarbeid mellom Olympiatoppen Vest-Norge og Vestland fylkeskommune. Studiespesialisering med toppidrett er eit tilbod for deg som ynskjer å satse for fullt på idretten din samstundes som du tar utdanning. Målet er å legge til rette for prestasjonar på internasjonalt nivå. Du søkjer for eitt år om gongen, og søknaden blir vurdert av Olympiatoppen Vest-Norge i samarbeid med Vestland fylkeskommune.

Toppidrettslinja for sommaridrettane inngår som ein del av utdanningsprogram for studiespesialisering ved skulen vår. Du kan velje mellom programområde for Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi.

I tillegg til fag på timeplanen får elevane trene mellom 10 og 12 timar i veka. I tillegg vil det vere både veke-, dag- og temasamlingar og trening med klubben om ettermiddagen. Trenarane på linja er tilsett av Olympiatoppen Vest-Norge som òg har det idrettsfaglege ansvaret for treninga. Trening, trenarar og utøvarar blir kvalitetssikra gjennom Olympiatoppen Vest-Norge og dei enkelte særkrinsane.

Les meir om toppidrettslinja      Olympiatoppen si nettside

Vg1, vg2 og Vg3

På første året i toppidrett vil du ha 12 timar trening i veka. Timeplanen vil elles vere identisk med den som ein har i studiespesialisering som inkluderer faga norsk, engelsk, matematikk, naturfag, geografi, samfunnsfag, kroppsøving og framandspråk.

Andre året vil du ha 12 timar med trening i veka. Det er likevel mogleg å velje full fordjuping i programfag enten i programområda for realfag eller for språk, samfunnsfag og økonomi. Når ein skal rekne minimum timetal, vil toppidrett telje som eitt programfag.

Tredje året vil du ha 12 timar med trening i veka. Det er likevel mogleg å velje full fordjuping i programfag enten i programområda for realfag eller for språk, samfunnsfag og økonomi. Når ein skal rekne minimum timetal, vil toppidrett telje som eitt programfag.

Krav

For deg som ynskjer å søkje spissa toppidrett ved Tertnes:

  • Du må vere ein av dei beste innan idretten din i din årsklasse.
  • Ha gode faglege resultat.
  • Du må søkje ordinær Vg1 studiespesialisering ved Tertnes.

 

I tillegg til søknad om skuleplass hjå oss må du hake av at du søkjer spissa toppidrettstilbod gjennom OLTV under tilleggsopplysningar i søknaden i Vigo, og fylle ut søknadsskjema som går til Olympiatoppen Vest.
Søknadsskjema til OLTV må sendes innan søknadsfristen 1. mars.

Meir om korleis du søkjar finn du på Toppidrettslinjen.no

Dette må du vere obs på!

Elevar som ikkje har framandspråk frå ungdomskulen må ta framandspråk nivå 1+2 over tre år i vgs. Tertnes har tilbod om Italiensk eller Tysk på nivå 1+2. Elevar på toppidrett har fleire veketimar enn elevar på vanlig studiespesialiserande og kan difor få problem med å få timar nok på timeplanen til språk i Vg3 og må difor ta eit 4. skuleår for å få vitnemål.