Hopp til hovedinnhold

Velkomstbrev

Til deg som skal begynne på Vg1 på Tertnes vidaregåande skule

Det er en glede å ønske deg velkommen som elev ved skolen vår! Vi håper at du ser frem til å begynne, at du kommer med forventninger til oss som skole, og at du selv er motivert for å lære deg mye de neste årene.

Du er sikkert spent på hva som venter deg ved skolestart. Vi vil derfor si litt om hvordan vi ønsker å ta imot deg som er ny på skolen.

Målet vårt er å begynne arbeidet for å skape et godt klasse- og skolemiljø så raskt som mulig. Et godt miljø er ikke bare viktig for trivselen din, men også for skolearbeidet.

Det første vi må sørge for, er å bli bedre kjent. Første skoledag vil derfor alle nye elever og foreldre delta i en «startsamtale» med kontaktlærer. I denne samtalen er det rom for å stille spørsmål, men det er også bra om du er forberedt på å fortelle litt om deg selv, særlig om det er noe du ønsker at vi skal ta hensyn til. Vi vet av erfaring at god kommunikasjon og et tett samarbeid mellom skole, elev og foreldre legger et godt grunnlag for tiden din videre som elev. Invitasjon med tidspunkt for startsamtalen sender vi på e-post til deg og dine foresatte.

Som forberedelse til startsamtalen ber vi deg svare på spørsmålene Startsamtaleskjema 202324 og ta det med til samtalen. Vi ønsker også at du og dine foresatte leser skrivet Reservasjon bruk av elevbilder 2022-23

Du vil møte klassen du skal gå i fredag 18. august etter at rektor har ønsket alle Vg1-elevene velkommen i skolens gymsal. Denne dagen har vi et mål om at du skal bli litt kjent med elevene i klassen din gjennom ulike aktiviteter.

 

Det blir en del praktiske gjøremål den første uken på skolen. Du får timeplan, omvisning på huset, møter nye lærere – bare for å nevne noe. PC ordner du med selv. Se informasjon på Vestland fylkeskommune sin hjemmeside: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/elevpc/. Bøker får du låne gratis av skolen, men før du får låne bøker må du signere kontrakt og vise kvittering: https://skjema.vlfk.no/opplaering/person/lanekontrakt_elev

Informasjon om inndeling av klasser.

I løpet av den første skoleuken vil du også møte representanter fra elevrådet som arbeider med saker på vegne av elevene ved skolen. For oss er det viktig å få fram at vi ønsker aktive og engasjerte elever. Vi ønsker å oppfordre deg til å delta i dette arbeidet, slik at din stemme blir hørt.  

Da gjenstår det bare å ønske deg riktig velkommen til skolestart! Vi gleder oss til å møte deg 17. august!

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med skolen på telefon: 55254020 eller e-post:

post.tev@vlfk.no

 

På vegne av alle oss ved Tertnes vidaregåande skule,

Line Skage, rektor